చైనా కృత్రిమ చందృడు విడుదల - China Going To Launch Artificial Moon

చైనా కృత్రిమ చందృడు విడుదల - China Going To Launch Artificial Moon-1

వీధి దీపాలకు బదులు కృత్రిమ చందృళ్ళను తయారు చేసి ఇంకో రెండేళ్ళలో ఆకాశంలో వదలనున్న చైనా!!!! ప్రపంచం టెక్నాలజీలో, ఆధునికీకరణలో శరవేగంతో దూసుకుపోతుంది. ప్రపంచదేశాలన్నీ పోటీపడుతున్నాయి. మనం మాత్రం మతాలు, కులాలు, మూఢనమ్మకాలలో మగ్గిపోతున్నాం!

వరాలకు:

China Going To Launch Artificial Moon

: 2018-10-23

:

:

Share This
1 - Comment
  • profile
    James
    October 23, 2018; 2:50 pm

    Wonderful thought

    Replies Login to reply
Write Your Comment:

Refresh
Captcha
RynoCity Captcha
Post Your Artical

Latest Articles

Royai Info Service Offered Data Entry Jobs, Home based Jobs, Work at Home

Royai Info Service Offered Data Entry Jobs, Home based Jobs, Work at Home If you have an Email Id,you can earn Rs.500/+ to Rs.1000/+ p...

Tubemate Youtube Downloader Latest Version Free Download

Tubemate Youtube Downloader Latest Version Free Download TubeMate, a very popular video downloader, has been upgraded...

AR Graphics Designers Nellore

AR Graphics Designers Nellore Create your videos and photos awesome with best graphics. Ma...

Quran And Bhagavadgita Says About God

Quran And Bhagavadgita Says About God యే త్వక్షరమనిర్దేశ్య...

Hello

Hello Hello friends...

Load More Articles Post Your Artical